Concello de Ponteceso

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Emprego :: Funcións

Funcións

Asesoramento laboral
Asesoramento legal ( contratación, seguridade social, prestacións por desemprego e subsidios, incapacidade transitoria, despidos, nóminas...)

Orientación para potenciais emprendedores.

Axuda á creación de empresas no Concello
Ófrecese información e asesoramento na avaliación inicial da idea e na xeración e madureza da idea empresarial.

Axuda na creación dun Plan de Empresa.

Información, asesoramento, tramitación e acompañamento dos trámites e xestións para a posta en marcha da empresa.

Orientación sobre as fontes de financiación, axudas e subvencións.

Información sobre accións formativas de interese.

Bolsa de emprendedores: base de datos para a información personalizada.

Asesoramento a empresas do Concello
Asesoramento sobre axudas e subvencións e fontes de financiamento.

Apoio para a mellora da competitividade.

Accións formativas nas areas de xestión comercial.

Modalidades de contratos, tratamento da oferta de emprego e emprego do S.G.C.

Asesoramento legal, financeiros, económico e en innovación e tecnología.

Asistencia técnica ó sector artesano.

E os artesáns do concello:

Tramitación da Carta Artesán e Obradoiros Artesáns.

Asesoramento sobre marketing, fontes de financiamento e mellora da competitividade.

Accións formativas para a mellora da cualificación e xestión comercial.

Tramitación de axudas e subvencións.

Asesoramento legal sobre comercio exterior, novas tecnoloxías e control de calidade.

Información sobre Ferias e exposicións.

Formación Artesana.

Outras funcións
A asociacións e entidades locais:

Asesoramento e tramitación de axudas e subvencións.

Información e asistencia para a constitución das asociacións ou entidades relacionadas co desenvolvemento económico e turístico do concello.

Apoio para deseño e desenvolvemento de accións formativas.

Deseño, Organización, Seguimento e avaliación de Accións Formativas.

Información e tramitación de axudas á vivenda e mellora do medio.

Concello de Ponteceso