Concello de Ponteceso

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Concello :: Corporación

Corporación

SR. ALCALDE-PRESIDENTE
D. Xosé Lois García Carballido

xose.garcia@ponteceso.gal

SRES.CONCELLEIROS/AS
PSdeG-PSOE

Dª. Mª. Noelia Varela Suárez
1ª Tenente de Alcalde (Concelleira delegada de Servizos Sociais, Igualdade, Atención ao Cidadán e Transparencia.)
noelia.varela@ponteceso.gal

Dª María Teresa Chouciño Calvete (Concelleira delegada de Educación, Formación, Biblioteca e Patrimonio.)
mariateresa.choucino@ponteceso.galPARTIDO POPULAR, PP


Dª. Marta María Carrillo Aguiar (Portavoz)
marta.carrillo@ponteceso.gal

Dª. Ana Mª. Vecino Santiago
anavecinoi533@gmail.comAPIN-SON PONTECESO

D. José Manuel Pose Verdes (Portavoz)
jose.pose@ponteceso.gal

D. Marco Antonio Varela Vidal
marcoantonio.varela@ponteceso.gal


NON ADSCRITOS

D. Jesús Daniel García Cotelo.
jesus.garcia@ponteceso.gal

D. Miguel Ángel González Gómez.
miguelangel.gonzalez@ponteceso.gal

D. Faustino Santiago Lema
faustino.santiago@ponteceso.gal

D. Salvador Eiroa Ameijenda
salvador.eiroa@ponteceso.gal

Dª. Raquel Fondo Pérez
raquel.fondo@ponteceso.gal

Dª. Ana Pérez Imia
ana.perez@ponteceso.gal

Concello de Ponteceso