Concello de Ponteceso

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Concello :: Actas dos plenos e XGLActa comisión especial de contas 30-07-2022

Descargar

ACTA DA SESIÓN DA COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS CELEBRADA O DIA 29-11-2021

Descargar

CONVOCATORIA DE COMISIÓN INFORMATIVA DE ASUNTOS XERAIS

Descargar

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL CELEBRADA O DÍA 20-12-2021

Descargar

Convocatoria da xunta de goberno local 20-12-2021

Descargar

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL CELEBRADA O DÍA 29-11-2021

Descargar

ACTA PLENO ORDINARIO 04-02-2021

Descargar

Acta da Xunta de Goberno Local celebrada o 21 de xullo do 2021

Descargar

Acta da sesión ordinaria do pleno celebrada o 27 de xullo do 2021

Descargar

Acta do Pleno Extraordinario celebrado o 2 de xullo do 2021

Descargar

1  2  3  4  5  6 ... 9

Concello de Ponteceso