Concello de Ponteceso Diputación da Coruña

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

A. C. P. Santa Mariña :: Actuacións 2008

Asamblea Ordinaria da Coral Santa Mariña. 2009

Xunta Ordfinaria da Coral Santa Mariña

Na data do 29 de Xaneiro do 2009, a asociación Coral Polifónica Sta. Mariña
Celebrará a súa Xunta xeral Ordinaria.
Xunta que foi anunciada coa antelación suficiente os socios da entidade.

Concello de Ponteceso