Concello de Ponteceso Diputación da Coruña

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Perfil do contratante

Estado dos procedementos:
Texto:


Procedemento: Adxudicación da obra Reparación e asfaltado de camiños nos lugares da Ourada, Riotorto e A Garga. Procedemento aberto simplificadísimo.

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 04-07-2018

Procedemento: Contratos menores adxudicados no período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 30 de abril de 2018

Publicación: 25-04-2018 - Última actualización: 25-04-2018

Procedemento: Resolución da Alcaldía sobre inicio do expediente de contratación "REPARACIÓN E ASFALTADO DE CAMIÑOS NOS LUGARES DE OURADA, RIOTORTO E A GARGA NO TÉRMINO MUNICIPAL DE PONTECESO"

Publicación: 20-04-2018 - Última actualización: 20-04-2018

Procedemento: Acta da mesa de contratación do servizo de axuda no fogar: proposta de adxudicación

Publicación: 17-04-2018 - Última actualización: 17-04-2018

Procedemento: ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

Publicación: 09-04-2018 - Última actualización: 09-04-2018

Procedemento: Resolución da Alcaldía relativa á contratación da obra ?Rede de Abastecemento na Parroquida de Tallo?,

Publicación: 05-04-2018 - Última actualización: 05-04-2018

Procedemento: ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR, PROCEDEMENTO ABERTO CON MULTIPLICIDADE DE CRITERIOS DE VALORACIÓN E TRAMITACIÓN ORDINARIA

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 03-04-2018

Procedemento: ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN SERVIZO AXUDA NO FOGAR

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 16-03-2018

Procedemento: ACTA DE CONTRATACIÓN SERVICIO AXUDA NO FOGAR

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 14-03-2018

Procedemento: ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN SERVICIO AXUDA NO FOGAR.

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 06-03-2018

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Concello de Ponteceso