Concello de Ponteceso

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Concello :: Corporación

Corporación

PRESIDENTE
Don Xosé Lois García Carballido
xose.garcia@ponteceso.gal
CONCELLEIROS
Don José Manuel Pose Verdes
jose.pose@ponteceso.gal
  — 1º Tenente de alcalde.
  — Concelleiro Delegado de Infraestructuras, Urbanismo e Festas.

Don Carlos Penedo Casmartiño
carlos.penedo@ponteceso.gal
  — 2º Tenente de alcalde.
  — Concelleiro Delegado de Educación, Asociacionismo e Patrimonio.
  — Representante da Corporación nos órganos colexiados CEIP Eduardo Pondal, CEIP As Forcadas, CEIP Nosa Señora do Faro e IES Ponteceso.

Dona Isabel Vuelta González
isabel.vuelta@ponteceso.gal
  — 3ª Tenente de alcalde.
  — Concelleira Delegada de Sanidade e Servizos Sociais.

Don Marco Antonio Varela Vidal
marcoantonio.varela@ponteceso.gal
  — Concelleiro Delegado de Deportes, Xuventude e Innovación.

Dona Susana María Toja Blanco
susana.toja@ponteceso.gal
  — Concelleira Delegada de Turismo e Medios Productivos.

Don José Luis Pena Romay
jose.pena@ponteceso.gal
  — Concelleiro Delegado de Limpeza e Servizos.
Grupo municipal PP
Don José Luis Fondo Aguiar
Dona Susana Cousillas Sánchez
Don José Luis Bermúdez García
Dona María del Mar Durán Mato
Don Óscar Manuel Rey Calo
Don Alberto Amado Cancela
Portavoz do Grupo: José Luis Fondo Aguiar
Suplente Óscar Manuel Rey Calo.

Concello de Ponteceso