Concello de Ponteceso

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Concello :: Cadro Persoal

Cadro Persoal

Contactos de interese
Cristina Castro Fuentes
Cargo: Secretaria
E-mail: cristina.fuentes@ponteceso.gal

Jose Manuel Ordoñez Barca
Cargo: Administrativo
E-mail: josemanuel@ponteceso.net

José Antonio López Gómez
Cargo: Auxiliar administrativo
E-mail: joseantonio.lopez@ponteceso.gal

María Julia Ures Villar
Cargo: Normalizadora lingüística e tradutora
E-mail: julia.ures@ponteceso.gal

María Dolores Cousillas Sánchez
Cargo: Responsable da aula de informática
E-mail: dolores.cousillas@ponteceso.gal

Cristina García Haz
Cargo: Traballadora Social
E-mail:cristina.garcia@ponteceso.gal

María Luisa Amado Ceán
Cargo: Técnica de Cultura
E-mail: marialuisa.amado@ponteceso.gal

Remedios Varela Castro
Cargo: Técnica de deportes
E-mail: remedios.varela@ponteceso.gal

Jose María Salvador Sánchez
Cargo: Técnico local de emprego e axente de desenvolvemento local
E-mail: josemaria.salvador@ponteceso.gal

María José Pensado González
Cargo: Servizo de Orientación Laboral
E-mail: mariajose.pensado@ponteceso.gal
E-mail:orientacion.laboral@ponteceso.gal

Rosario Canosa Martínez
Cargo: Traballadora social
E-mail: rosario.canosa@ponteceso.gal

María Dolores Blanco Verdía
Cargo: Educadora familiar
E-mail: dolores.blanco@ponteceso.gal

Fernando Naya Abeleira
Cargo: Tesoureiro accidental
E-mail: fernando.naya@ponteceso.gal

Francisco Javier Couto Castro
Cargo: Turismo
E-mail: javier.couto@ponteceso.dicoruna.gal

María José Roca Pedreira
Cargo: Auxiliar Administrativa
E-mail: maria.roca@ponteceso.gal

María Dolores García Suárez
Cargo: Arquiveira e bibliotecaria
E-mail: maria.garcia@ponteceso.gal

José Andrés Breijo Castrillón
Cargo: Arquitecto técnico Municipal
E-mail: andres.breijo@ponteceso.gal

María José Fondo Balsas
Cargo: Policía local
E-mail: mariajose.fondo@ponteceso.gal

Lucía Mata Rodríguez
Cargo: Interventora
E-mail: lucia.mata@ponteceso.gal

Natalia Pombo Méndez
Cargo: Aux. Administrativo
E-mail: natalia.pombo@ponteceso.gal

Concello de Ponteceso