Concello de Ponteceso

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Concello :: Cadro Persoal

Cadro Persoal

Contactos de interese
CASA DO CONCELLO

ADMINISTRACIÓN XERAL

Emilio Cainzos Quintás
Cargo: Secretario accidental
E-mail: emilio.cainzos@ponteceso.gal

José Manuel Ordóñez Barca
Cargo: Administrativo
E-mail: josemanuel@ponteceso.net

Natalia Pombo Méndez
Cargo: Auxiliar administrativa
E-mail: natalia.pombo@ponteceso.gal

María Dolores Cousillas Sánchez
Cargo: Auxiliar administrativa
E-mail: dolores.cousillas@ponteceso.gal

Ana Pérez García
Cargo: Auxiliar administrativa
E-mail: ana.perez@ponteceso.gal

Desireé Facal Fuentes
Cargo: Auxiliar administrativa
E-mail: desiree.facal@ponteceso.gal

María Dolores García Suárez
Cargo: Auxiliar administrativa
E-mail: maria.garcia@ponteceso.gal

INTERVENCIÓN E TESOURERÍA

Lucía Mata Rodríguez
Cargo: Interventora
E-mail: lucia.mata@ponteceso.gal

Fernando Naya Abeleira
Cargo: Tesoureiro accidental
E-mail: fernando.naya@ponteceso.gal

José Antonio López Gómez
Cargo: Auxiliar administrativo
E-mail: joseantonio.lopez@ponteceso.gal

SERVIZOS SOCIAIS, CULTURA, DEPORTE E EMPREGO

Rosario Canosa Martínez
Cargo: Traballadora social
E-mail: rosario.canosa@ponteceso.gal

Cristina García Haz
Cargo: Traballadora social
E-mail: cristina.garcia@ponteceso.gal

María Dolores Blanco Verdía
Cargo: Educadora familiar
E-mail: dolores.blanco@ponteceso.gal

María José Roca Pedreira
Cargo: Auxiliar administrativa
E-mail: maria.roca@ponteceso.gal

María Luisa Amado Ceán
Cargo: Técnica de Cultura
E-mail: marialuisa.amado@ponteceso.gal

Remedios Varela Castro
Cargo: Técnica de Deportes
E-mail: remedios.varela@ponteceso.gal

Noelia Leis Romar
Cargo: Monitora deportiva
E-mail: noelia.leis@ponteceso.gal

José María Salvador Sánchez
Cargo: Técnico local de emprego e axente de desenvolvemento local
E-mail: josemaria.salvador@ponteceso.gal

OFICINA TÉCNICA

Ernesto Fernando Calvo Pérez
Cargo: Enxeñeiro de edificación e arquitecto técnico
E-mail: ernesto.calvo@ponteceso.gal

POLICÍA LOCAL

E-mail: policiaponteceso@gmail.com

CENTRO CULTURAL

María José Pensado González
Cargo: Servizo de Orientación Laboral
E-mail: mariajose.pensado@ponteceso.gal

Julia Bermúdez Rial
Cargo: Conserxe
E-mail: julia.bermudez@ponteceso.gal

OFICINA DE CORME

Francisco Javier Couto Castro
Cargo: Auxiliar Turismo
E-mail: javier.couto@ponteceso.gal

María Julia Ures Villar
Cargo: Normalizadora lingüística e tradutora
E-mail: julia.ures@ponteceso.gal

Concello de Ponteceso