Concello de Ponteceso Diputación da Coruña

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Concello :: Novas

Providencia da alcaldía para inventariar os mellores sitios para instalacións de tempada e logo sacalas a concurso público cun canon

No término municipal de Ponteceso existen espazos naturais e lugares idóneos para poder
executar instalacións de tempada destinadas a ofrecer servizos os veciños e turistas que nos
visitan. Estas instalacións, sexan destinadas á venda de refrescos e hostalaría como a outros
menesteres, quioscos de venda de xeados ou prensa, debéranse primeiramente inventariar
en función dos posibles lugares de ubicación e destino das mesmas, compatibles co PXOM e
demáis lexislación de aplicación.

Descargas asociadas


Concello de Ponteceso