Concello de Ponteceso

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Administración :: Censo ElectoralReclamación en período electoral (140 KB)Modelo para realizar reclamacións contra as listaxes do censo electoral no período electoral, cando unha persoa non estea inscrita ou cando os datos que figuran non sexan os correctos.

Descargar

Licenza de demolición procedemento simplificado

Descargar

Licenza de instalacións eventuais e actividades ocasionais procedemento simplificado

Descargar

Reclamación fóra de período electoral (152 KB)Modelo para realizar reclamacións ás listaxes do censo electoral no período non electoral cando unha persoas non está inscrita ou cando os datos que figuran non son correctos.

Descargar


Concello de Ponteceso