Concello de Ponteceso

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Administración :: Horarios

Horarios

Oficinas Xerais do Concello
O horario é de Luns a Venres de 08:00h a 14:30h.

Servicios:

Administración: Horario normal.
Alcaldía: Horario normal.
Infraestructuras: Horario normal.
Informática: Horario normal.
Oficina Técnica: Horario normal.
Servicios sociais: Horario normal.
Deportes: En horario normal.
PIM: Luns de 10:00h a 12:00h
Emprego: En horario normal. (Casa da Cultura)

Oficina Municipal de Corme
O horario de atención ó público é de 09:00h a 13:00h.

Servicios:

Tenencia de alcaldía: Luns e martes de 16.00h a 18.00h e venres de 10.00h a 13.00h.
Rexistro de entrada: Venres de 09:00 a 12:00h.
Servicios sociais: Mércores de 09:00 a 13:00h (Asistenta social) e Venres de 09:30 a 13:30h (Educadora Familiar).
Oficina Técnica: Luns de 12:00h a 14:00h.
Servicio municipal de Augas: Luns e Xoves de 09:30h a 13:00h.

Concello de Ponteceso