Concello de Ponteceso

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

:: Parroquias

O Concello presenta unha forte dispersión xeográfica e unha división territorial complexa. Está dividido en catorce parroquias.

Sobre a orixe do topónimo de Ponteceso, predomina o que se refire á ponte sobre o río que nalgúns tramos chaman Ceso.

Ponteceso forma parte da Comarca de Bergantiños, de suaves paisaxes e gran fertilidade agrícola. A extensión municipal é de 91,78 km2 e a súa poboación de 6.448 habitantes (padrón de 2007).

Os dous núcleos urbanos máis importantes son Ponteceso (capital do municipio) e Corme (vila mariñeira).
Concello de Ponteceso