Concello de Ponteceso Diputación da Coruña

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Perfil do contratante

Estado dos procedementos:
Texto:


Procedemento: expte 3/2013. Plan de Obras e Servizos de Competencia municipal. Obra: rehabilitación superficial en tres rúas en Corme-Aldea procedemento negicado sen publicidade por mor da cuantía Orzamento das obras: 63.959,78? + 21% de IVE: 77.391,33

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 18-07-2013

Procedemento: Expte 4/2013 Plan de ObraseServizos de Competencia Municipal. Obra: Rehabilitación superficial de CM-068-036, CM -068-0142 e CM 068-135 en A Carrasqueira Orzamento das obras: 31.223,35? + 21% de IVE: 37.780,25? procedemento negociado sen publicidade por mor da cuantía

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 18-07-2013

Procedemento: Expte 5/2013. Plan de Obras e Servizos de Competencia municipal. Obra: canalización de servizos dende CM-068-040 ata o Cemiterio de Pazos. Orzamento das obras:30.413,84? + 21% de IVE: 36.800,75? Procedemento negociado sen publicidade por mor da cuantía

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 18-07-2013

Procedemento: Expte 6/2013 Obra proxecto básico e de execución para a dotación e acondicionamento do centro cultural de Ponteceso para o Museo etnolúdico de galicia (MELGA) (subvencionada polo AGADER) orzamento: 116.071,60? + 21% de IVE: 140.446,64? procedemento negociado sen publicidade por mor da cuantía

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 18-07-2013

Procedemento: Expte 1/2013. Proxecto para reparación de viales e pavimentos no ámbito do termo municipal de Ponteceso. Plan Unha Diputación para todos os Concellos (DTC94). Procedemento negociado sen publicidade, cun orzamento de 49.504? + 21% de IVE: 59.899,84?

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 27-06-2013

Procedemento: Expte 2/2013. proxecto de Reurbanización da Avda. Eduardo Pondal. Plan Unha Diputación para todos os Concellos (DTC94). Orzamento de licitación: 71.290,88? +IVE do 21%: 86.261,96? Procedemento negociado sen publicidade por razón da cuantía

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 27-06-2013

Procedemento: Contrato de concesión administrativa para a explotación e o mantemento do punto limpo de Ponteceso. Expte 5/2012 Lugar de execución: punto limpo de Ponteceso Prazo do contrato: cinco (5) anos, con posibilidade de prórroga anual ata un máx de cinco anualidades.

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 16-01-2013

Procedemento: expediente 7/2012 de contratación das obras de Dotación de servizos en Rúa General Mourelle, dentro do Plan de Obras e Servizos de competencia municipal (POS 2012). Procedemento negociado por razon da cuantía. Orzamento base de licitación: 55.629,49? + IVE

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 03-12-2012

Procedemento: expediente 6/2012 de contratación de subministro para a dquisición da maquinaria para mantenemento de espazos naturais e zonas verdes neste concello de Ponteceso. importe da licitación: 27.582,12? (IVE engadido) procedemento negociado sen publicidade por mor da cuantía

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 28-09-2012

Procedemento: Expediente de contratación 1/2012- do servizo - CAMPAÑA PROMOCIONAL -CLIPS PROMOCIONAIS E VIDEOS DIVULGATIVOS - Contrato administrativo de servizos. Licitarase por procedemento negociado sen publicidade por mor da cuantía. Prezo: 25960,00 (IVE engadido).

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 17-08-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Concello de Ponteceso