Concello de Ponteceso Diputación da Coruña

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Perfil do contratante

Estado dos procedementos:
Texto:


Procedemento: EXPEDIENTE 6/2011. PLAN DE INVERSIÓNS MUNICIPAL. CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO PARA DOTACIÓN DE MOBILIARIO NO CENTRO SOCIO-CULTURAL DE CANASTEVES. IMPORTE DE LICITACIÓN: 50.817,26? + 18% DE IVE: 59.964,37? PRAZO DE ENTREGA MÁXMO: 20 DÍAS DENDE A SINATURA DO CONTRATO. PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE POR RAZÓN DA CUANTÍA.

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 15-04-2011

Procedemento: PLAN DE INVERSIÓNS MUNICIPAIS 2011. OBRA DE REPARACIÓN DE DEFICIENCIAS NAS PISTAS DE TALLO E TELLA. PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE POR RAZÓN DA CUANTÍA . EXPEDIENTE 1/2011. IMPORTE CON IVE: 79.952,76?

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 29-03-2011

Procedemento: EXPEDIENTE 2/2011 PLAN DE INVERSIÓNS MUNICIPAIS 2011. OBRA DE REPARACIÓN DE PISTAS EN CORES, BRANTUAS E NIÑÓNS. PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE POR RAZÓN DA CUANTÍA. IMPORTE TOTAL CON IVE: 80.168,11?

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 29-03-2011

Procedemento: EXPEDIENTE 3/2011. PLAN DE INVERSIÓNS MUNICIPAIS. OBRA DE REPARACIÓN DE PISTAS EN A GRAÑA, COSPINDO E NEMEÑO. PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE POR RAZÓN DA CUANTÍA. IMPORTE TOTAL DA LICITACIÓN CON IVE: 80.006,70?

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 29-03-2011

Procedemento: EXPEDIENTE 4/2011. PLAN DE INVERSIÓNS MUNICIPAL. OBRA DE REAPARACIÓN DE PISTAS EN PAZOS E ANLLÓNS. PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE POR RAZÓN DA CUANTÍA. IMPORTE TOTAL DA LICITACIÓN CON IVE: 80.234,37?

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 29-03-2011

Procedemento: Expediente 5/2011. PLAN DE INVERSIÓNS MUNICIPAIS. OBRA DE REPARACIÓN DE PISTAS EN XORNES, LANGUEIRÓN E CORME ALDEA. PROCEDMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE. IMPORTE DE LICITACIÓN CON IVE: 79.638,03?

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 29-03-2011

Procedemento: Obra de abastecemento e saneamento en Currás ( O Couto) e Saneamento en Fontán-Tella. Obra pertencente ao Plan de Cooperación cos Concellos (2008-2011) anualidade 2010. Expte 7/2010

Publicación: 26-05-2010 - Última actualización: 08-11-2010

Procedemento: Reforma do alumeado exterior en Rúa Vereda ( Tella9 no termo municipal de Ponteceso. Expediente nº 10/2010 Orzamento: 86.268,47?+18% de IVE: 101.796,79?. Prazo de execución da obra: 3 meses. Procedemento negociado sen publicidade por mor da cuantía. Obra subvencionada polo INEGA

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 02-11-2010

Procedemento: Contrato de servizo de asistencia xurídica do concello de Ponteceso. Expte 9/2010. Contrato de servizos de carácter plurianual. Importe do contrato: 49.282,34?+ 18% de IVE: 58.153,17?. Duración do contrato: dende a sinatura do contrato ata o día 31.12.2013. Procedemento negociado sen publicidade por mor da cuantía

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 23-08-2010

Procedemento: Obra de abastecemento e pluviais na Bugalleira, abastecemento en pazos de Abaixo e de Arriba e saneamento nos Seixos-Fontán. Obra incluida no Plan de Cooperación cos Concellos (2008-2011), anualidade 2010. Expte nº 8/2010

Publicación: 29-05-2010 - Última actualización: 23-08-2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Concello de Ponteceso