Concello de Ponteceso

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Perfil do contratante

Estado dos procedementos:
Texto:


Procedemento: Pavimentación con sobreancho no camiño Campo da Feira de Tella e no alto de Tella (POS 2010). expte: 3/2010

Publicación: 21-04-2010 - Última actualización: 28-07-2010

Procedemento: Rehabilitación de Escolas unitarias de Ponteceso, Tella, Tallo, Pazos, A Campara, Xornes e Brantuas ( Fondo Estatal para o Emprego e a Sostenibilidade Local Rd-Lei 13/2009 de 26 de outubro). Expte 4/2010. a previsión de persoas a ocupar con esta obra é de 6

Publicación: 06-05-2010 - Última actualización: 27-07-2010

Procedemento: Obra de mellora da rede de abastecemento en Corme- Ponteceso expte nº 6/2010. Obra que se financia en virtude dun convenio asinado con Augas de Galicia . De carácter bianual: 2010-2011.

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 08-07-2010

Procedemento: Acondicionamento do contorno do centro socio-cultural en Canasteves, parroquia de Ponteceso ( obra incluida no Fondo Estatal para o Emprego e a Sostenibilidade Local, RD-Lei 13/009). Expte 5/2010. procedemento negociado sen publicidade por mor da cuantía. Orzamento da obra: 68.557,53?+16% de IVE: 79.526,73?

Publicación: 11-05-2010 - Última actualización: 24-06-2010

Procedemento: Mellora de infraestruturas no acceso a Cospindo e no Campo da Feira de Trabe ( POS 2010) expte: 2/2010

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 10-06-2010

Procedemento: Proxecto dun sistema de rede de acceso multiservizo para servizos públicos no Concello de Ponteceso. Expte 1/2010. Proxecto incluido no Fondo Estatal para o Emprego e a Sostenibilidade Local ( RD-Lei 13/2009 )

Publicación: 11-03-2010 - Última actualización: 10-06-2010

Procedemento: Contratación da obra Mellora de parques infantís en Corme, Tella e Xornes

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 17-12-2009

Procedemento: Instalación de canos de abastecemento, saneamento e pluviais na rúa Aduana

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 17-12-2009

Procedemento: Mellora de instalacións no centro sociocultural de Ponteceso

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 18-11-2009

Procedemento: Adecuación de Praza Pública en Pazos

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 27-08-2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Concello de Ponteceso