Concello de Ponteceso

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Perfil do contratante

Estado dos procedementos:
Texto:


Procedemento:

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 06-10-2017

Procedemento: Protección e mellora do medio natural no conxunto de muíños no Rego das Bouzas.

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 06-10-2017

Procedemento: Acta de constitución da mesa de contratación para a adxudicación do contrato mediante procedemento aberto (con multiplicidade de criterios e valoración), tramitación ordinaria, da obra denominada Protección e mellora do medio natural no conxunto de muíños no Rego das Bouzas, EXP. 04/2017

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 06-10-2017

Procedemento: Acta de constitución da mesa de contratación para a adxudicación do contrato mediante procedemento aberto , tramitación ordinaria da obra denominada Actuacións para a posta en valor do núcleo de Cores, Fase 1 infraestruturas tramo A

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 06-10-2017

Procedemento: ACTA DA MESA DE CONTRATACION PARA LICITAR A OBRA "REXENERACIÓN URBANA E HUMANIZACIÓN DA CONTORNA DA PRAZA DO RECHEO" E "MELLORA E ACCESIBILIDADE E SINALIZACIÓN DOS RECURSOS TURÍSTICOS DO CONCELLO DE PONTECESO: PRAIA DE BALARÉS, HERMIDA, OSMO E RUTA PRG-148".

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 06-10-2017

Procedemento: Acta de constitución da mesa de contratación para o subministro dun vehículo compactador de residuos sólidos urbanos mediante procedemento aberto cun único criterio de adxudicación, factor prezo.

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 05-10-2017

Procedemento: Acta da mesa de contratación da obra"Mellora da accesibilidade e sinalización dos recursos turísticos do Concello de Ponteceso,Praia de balarés,Hermida,Osmo e ruta PRG-148"

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 27-09-2017

Procedemento: CAMBIO DATA CONVOCATORIA MESA CONTRATACION

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 19-09-2017

Procedemento: MELLORA DE ACCESIBILIDADE E SINALIZACIÓN DOS RECURSOS TURÍSTICOS DO CONCELLO DE PONTECESI PRAIA DE BALARES, HERMIDA, OSMO E RUTA PRG 148

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 18-09-2017

Procedemento: Mellora da accesibilidade e sinalización dos recursos turísticos do Concello de Ponteceso: praia de Balarés, Hermida, Osmo e ruta PRG-148.

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 05-09-2017

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Concello de Ponteceso