Concello de Ponteceso Diputación da Coruña

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Perfil do contratante

Estado dos procedementos:
Texto:


Procedemento: Prego de cláusulas administrativas que deberán rexer para á contratación mediante procedemento aberto

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 04-09-2017

Procedemento: CONSTITUCIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN PARA A ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DA OBRA DENOMINADA: REXENERACIÓN URBANA E HUMANIZACIÓN DO CONTORNO DA PRAZA DO RECHEO.

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 10-08-2017

Procedemento: CONSTITUCIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN PARA A ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE OBRA DENOMINADO: ACTUACIÓNS PARA A POSTA EN VALOR DO NÚCLEO DE CORES.

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 10-08-2017

Procedemento: Mesa de contratación para o subministro dun vehículo compactador de residuos sólidos urbanos mediante procedemento aberto.

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 09-08-2017

Procedemento: CONVOCATORIA DA MESA DE CONTRATACIÓN PARA LICITAR A OBRA "ACTUACIÓNS PARA A POSTA EN VALOR DO NÚCLEO DE CORES, FASE 1, INFRAESTRUTURA TRAMO A

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 08-08-2017

Procedemento: CONVOCATORIA DA MESA DE CONTRATACIÓN PARA LICITAR A OBRA "PROTECCION E MELLORA DO MEDIO NATURAL NO CONXUNTO DE MUIÑOS NO REGO DAS BOUZAS

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 08-08-2017

Procedemento: CONVOCATORIA DA MESA DE CONTRATACIÓN PARA LICITAR A ADQUISICIÓN DUN VEHÍCULO RSU

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 08-08-2017

Procedemento: Acta de constitución da mesa de contratación para a adxudicación do contrato mediante procedemento aberto(con multiplicidade de criterios de valoración),tramitación urxente, da obra denominada ¨reparación é consolidación da Ponte da Garga,EXP3/2017

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 02-08-2017

Procedemento: Convocatoria día 1 de agosto ás 10H no Salón de Plenos do Concello de Ponteceso.

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 28-07-2017

Procedemento: MESA DE CONTRATACIÓN

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 20-07-2017

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Concello de Ponteceso