Concello de Ponteceso Diputación da Coruña

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Perfil do contratante

Estado dos procedementos:
Texto:


Procedemento: Mesa de contratación

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 20-07-2017

Procedemento: Prego administrativo dún vehiculo compactador RSU

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 14-07-2017

Procedemento: Prego de cláusulas admtvas particulares que rexerán para a contratación mediante procedemento aberto , tramitación urxente das obras de reparación e consolidación de A Ponte da Garga, Ponteceso,

Publicación: 30-06-2017 - Última actualización: 03-07-2017

Procedemento: Prego de cláusulas administrativas particulares que rexerá para a contratación mediante procedemento aberto, tramitación ordinaria das obras "protección e mellora do medio natural no conxunto de muíños no Rego das Bouzas"

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 30-06-2017

Procedemento: Prego de cláusulas administrativas particulares que rexerán para a contratación mediante procedemento aberto( con mulitipliciidade de criterios de valoración), tramitación ordinaria,das obras "actuacións para a posta en valor do núcleo de Cores. Fase1 Infraestructtuas tramo A. Ponteceso.

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 30-06-2017

Procedemento: Prego de cláusulas admtvas particulares que rexerán para a contratación mediante procedemento aberto,tramitación ordinaria das obras rexeneración urbana e humanización do contrato da praza do Recheo Fase 1

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 30-06-2017

Procedemento: Prego de cláusulas admtvas particulares que rexerán o subministro dun vehículo compactador RSU mediante procedemento aberto único criterio de adxudicación, factor prezo.

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 30-06-2017

Procedemento: Contrato desestimento camión compactador RSU

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 21-03-2017

Procedemento: Contrato adxudicación Rehabilitación Superficial Camiños-diversas parroquias

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 21-03-2017

Procedemento: Adxudicación contrato mellora Infraestructuras deportivas e parques infantís

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 21-03-2017

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Concello de Ponteceso