Concello de Ponteceso

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Perfil do contratante

Estado dos procedementos:
Texto:


Procedemento: Desestimento contratación camión compactador RSU

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 17-03-2017

Procedemento: Convocatoria Mesa Contratación mércores 1 febreiro 13:00h. Salón de Plenos Casa do Concello. Apertura sobre que contén o informe do Comité de Expertos para licitar o camión compactador RSU e continuar co expediente, se procede.

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 31-01-2017

Procedemento: Convocatoria á Mesa de Contratación o xoves 1 decembro ás 12:00h no Salón de Plenos da Casa do Concello. Antecedentes relacionados cos seguintes asuntos:Toma de coñecemento dos informes do arquitecto técnico municipal dos sobres B,"referencias técnicas"das propostas presentadas para a contratación da obra denominada "Rehabilitación de camiños públicos en diversas parroquias do concello", así como a apertura dos sobres C, "oferta económica".

Publicación: 29-11-2016 - Última actualización: 29-11-2016

Procedemento: Convocatoria á Mesa de Contratación o xoves 1 decembro ás 12:45h no Salón de Plenos do Concello. Antecedentes relacionados cos seguintes asuntos:Toma de coñecemento dos informes do arquitecto técnico municipal dos sobres B,"referencias técnicas"das propostas presentadas para a contratación da obra denominada "Mellora de infraestructuras deportivas municipais e parques infantís", así como a apertura dos sobres C, "oferta económica"

Publicación: 29-11-2016 - Última actualización: 29-11-2016

Procedemento: Convocatoria á Mesa de Contratación o xoves 1 de decembro ás 13:30h no Salón de Plenos do Concello. Antecedentes relacionados cos seguintes asuntos: -Toma de coñecemento do informe da comisión de expertos e continuidade do expediente para a adquisición dun camión de RSU,se procede.

Publicación: 29-11-2016 - Última actualización: 29-11-2016

Procedemento: Convocatoria Mesa de contratación 23 nov ás 11:15h

Publicación: 21-11-2016 - Última actualización: 21-11-2016

Procedemento: Convocatoria Mesa de contratación,mércores 23 de novembro ás 11:00h

Publicación: 21-11-2016 - Última actualización: 21-11-2016

Procedemento: Licitación para a adxudicación da obra denominada "Rehabilitación superficial de camiños públicos en diversas parroquias do Concello de Ponteceso"

Publicación: 18-10-2016 - Última actualización: 18-10-2016

Procedemento: Licitación para a adxudicación da obra denominada "Melloras de infraestruturas deportivas e parques infantís do Concello de Ponteceso"

Publicación: 18-10-2016 - Última actualización: 18-10-2016

Procedemento: Convocatoria á mesa de contratación o luns 10 de outubro ás 12:3h no Salón de Plenos do Concello

Publicación: 07-10-2016 - Última actualización: 07-10-2016

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Concello de Ponteceso