Concello de Ponteceso Diputación da Coruña

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Perfil do contratante

Estado dos procedementos:
Texto:


Procedemento: Convocatoria á mesa de contratación o mércores 5 outubro 2016, ás 12:30h no Salón de Plenos do Concello.

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 04-10-2016

Procedemento: Convocatoria á celebrar a mesa de contratación o mércores 5 outubro de 2016 ás 12:45h no Salón de Plenos do Concello.

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 04-10-2016

Procedemento: Correción de erros Convocatoria Mesa de Contratación o 5 de outubro 2016 ás 12:30 h no Salón de Plenos do Concello. Expde obra "mellora do drenaxe de augas pluviais.."

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 04-10-2016

Procedemento: Pliego de condicións para adquisición de un vehículo compactador de RSU de 9,00 a 10,50 m3

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 05-09-2016

Procedemento: Aprobación expediente adquisición subministro de vehículo compactador de RSU

Publicación: 11-07-2016 - Última actualización: 05-09-2016

Procedemento: PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERÁN DE REXER PARA A CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE DAS OBRAS DE MELLORA DE INFRAESTRUTURAS DEPORTIVAS E PARQUES INFANTíS

Publicación: 11-08-2016 - Última actualización: 05-09-2016

Procedemento: Contratación mediante procedemento negociado sen publicidade das obras mellora do drenaxe de augas pluviais para evitar a degradación ambiental no entorno de diferentes núcleos rurais.

Publicación: 05-09-2016 - Última actualización: 05-09-2016

Procedemento: Mellora da drenaxe de augas pluviais para evitar degradación ambiental no entorno de diferentes núcleos rurais

Publicación: 24-08-2016 - Última actualización: 24-08-2016

Procedemento: Proxecto de eficiencia enerxética na instalación do alumeado exterior do paseo fluvial e do lugar de Langueirón do Concello de Ponteceso.

Publicación: 12-08-2016 - Última actualización: 12-08-2016

Procedemento: Prego de cláusulas administrativas particulares que haberán de rexer para a contratación mediante procedemento negociado sen publicidade das obras de rehabilitación superficial de camiños públicos en diversas parroquias do Concello de Ponteceso.

Publicación: 11-08-2016 - Última actualización: 11-08-2016

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 
Concello de Ponteceso