Concello de Ponteceso Diputación da Coruña

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Perfil do contratante

Estado dos procedementos:
Texto:


Procedemento: Orde Convocatoria á mesa de contratación. 10 de agosto ás 13:00h no salón de plenos da Casa do Concello.

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 08-08-2016

Procedemento: Cláusulas admtvas particulares que rexerán para a contratación por procedemento aberto do subministro-adquisción de vehículo compactador de RSU.

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 05-08-2016

Procedemento: Cláusulas admtvas particulares que rexerán para a contratación por procedemento aberto do subministro-adquisción de vehículo compactador de RSU.

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 05-08-2016

Procedemento: Convocatoria á mesa de contratación

Publicación: 03-08-2016 - Última actualización: 03-08-2016

Procedemento: Resolución da alcaldía 318/2016

Publicación: 02-08-2016 - Última actualización: 02-08-2016

Procedemento: Convocatoria á mesa de contratación.

Publicación: 01-08-2016 - Última actualización: 01-08-2016

Procedemento: Expte 1/2016 Subministro por alleamento de máquina desbrozadora multi-longer 55560P. Procedemento aberto cun único criterio de valoración (prezo)

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 20-05-2016

Procedemento: Expte 6/2015. Proxecto de renovación das instalacións de alumeado público exterior no termo municipal de Ponteceso - ILE 2015

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 15-10-2015

Procedemento: Expte 1A/2015 OBRA DE REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DE CAMIÑO PÚBLICO A GRAÑA-ATA BRANTUAS DE ABAIXO. POS 1A/2015

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 11-05-2015

Procedemento: EXPTE 2/2015 OBRA DE REHABILITACIÓN DO CAMIÑO PÚBLICO EN OS CUÑARROS POS 2/2015

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 11-05-2015

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 
Concello de Ponteceso