Concello de Ponteceso Diputación da Coruña

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Perfil do contratante

Estado dos procedementos:
Texto:


Procedemento: EXPTE 3/2015 OBRA DE REHABILITACIÓN DO CAMIÑO PÚBLICO DENDE A AC-423 ATA A FEIRA POS 3/2015

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 11-05-2015

Procedemento: EXPTE 4/2015 OBRA DE REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DE CAMIÑOS PÚBLICOS NO PETÓN E PAZOS POS 4/2015

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 11-05-2015

Procedemento: EXPTE 5/2015 OBRA DE REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DE CAMIÑOS PÚBLICOS NO COUTO E A LAMELA POS 5/2015

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 11-05-2015

Procedemento: Expte 1/2015. Obra de rehabilitación superficial do camiño público dende a AC-424 ta Viladesuso Obra financiada co FEADER

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 17-04-2015

Procedemento: Expte 8/2014 ?Mellora de firme na Rúa Agra de Rodríguez". Plan DTC 93 Orzamento de 34944,62? + 21% de IVE: 42282,99? procedemento negociado sen publicidade por razón da cuantía.

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 10-03-2015

Procedemento: Expte 9/2014. Plan DTC 93. Unha Deputación para todos os concellos. ?Mellora de firme no barrio Virxe dos Remedios en Corme-Porto? Orzamento de 64795,75? + 21% de IVE: 78402,86? por procedemento negociado sen publicidade por razón da cuantía,

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 10-03-2015

Procedemento: Expte 10/2014. subvención nominativa outorgada pola Excma. Deputación provincial de A Coruña. Obra de mantenemento de vías públicas no termo municipal de Ponteceso

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 30-01-2015

Procedemento: Expte 12/2014subvención nominativa outorgada pola Excma. Deputación provincial de A Coruña. Obra de sinalización horizontal en ponteceso-Corme

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 30-01-2015

Procedemento: Expt 14/2014. Contrato de servizos para o servizo de asistencia xurídica ao Concello de Ponteceso

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 30-01-2015

Procedemento: Expte 7/2014 Obra de reurbanización da Rúa Eduardo Blanco Amor no Concello de Ponteceso. DTC 93

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 27-01-2015

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 
Concello de Ponteceso