Concello de Ponteceso Diputación da Coruña

CONCELLO DE PONTECESO

RSS

Perfil do contratante

Estado dos procedementos:
Texto:


Procedemento: Expte 13/2014 Obra de mellora de firme en camiños públicos en A Calle e Padiñas Subvención nominativa outorgada pola Excam. Deputación Provincial de A Coruña

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 27-01-2015

Procedemento: Expte 11/2014. Contrato de obras de mellora de rehabilitación superficial de camiños públicos en Sergude-Limiñoa subvención nominativa da Excma. Deputación provincial.

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 27-01-2015

Procedemento: EXPTE 2/2014 : OBRA DE RENOVACIÓN DE PAVIMENTO EN ESTRADAS MUNICIPALES DENDE A GÁNDARA ATA OS SEIXOS POS 2014 ORZAMENTO DE LICITCIÓN: 52703.90?

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 28-07-2014

Procedemento: EXPTE 3/2014 : OBRA DE MELLORA DE CAMIÑO PÚBLICO EN XORNES POS 014 ORZAMENTO DE LICITACIÓN: 30010,47?

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 28-07-2014

Procedemento: EXPTE 3/2014 : OBRA DE MELLORA DE CAMIÑO PÚBLICO EN XORNES POS 014 ORZAMENTO DE LICITACIÓN: 30010,47?

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 28-07-2014

Procedemento: EXPTE 4/2014. OBRA DE RENOVACIÓN DE PAVIMENTO EN ESTRADAS MUNICIPAIS DENDE A LAMELA ATA SANTA CRUZ POS 2014 ORZAMENTO DE LICITACIÓN: 43355.45?

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 28-07-2014

Procedemento: EXPTE 5/2014. OBRA DE RENOVACIÓN DE PAVIMENTO NA PRAZA DO RECHEO E RÚAS ADXACENTES ORZAMENTO DE LICITACIÓN: 49557,28?

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 28-07-2014

Procedemento: EXPTE 6/2014. OBRA DE RENOVACIÓN EN ESTRADA MUNICIPAL DENDE A AC-424 ATA CURRÁS POS 2014 ORZAMENTO DE LICITACIÓN: 45888.89

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 28-07-2014

Procedemento: OBRA RENOVACIÓN DE PAVIMENTO NA RÚA VEREDA E NO NÚCLEO DE A OURADA 1/2014. POS 2014. ORZAMENTO: 34.385,99?

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 22-07-2014

Procedemento: expte: 7/2013.obra ILE 2013: Agrupación de Cabana de Bergantiños, Malpica de Bergantiños, Ponteceso e Laxe" cun importe de 51.512,13? +10.817,55?: total 62.329,68?. obra subvencionada polo INEGA. procedemento negocia do sen publicidade por mor da cuantía

Publicación: 00-00-0000 - Última actualización: 09-10-2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Concello de Ponteceso